Class 37 - SSADL Open in HandClass 38 - SSADL Open RiddenClass 39 - Ridden CHAPS - Native/Cob/Trad PonyClass 41 - Non Native PonyClass 42 - Ridden CHAPS - Non Native HorseClass 43 - SSADL In Hand (15-18)Class 44 - SSADL In Hand (19-23)Class 45 - SSADL In Hand (24+)Class 46 - SSADL Ridden (15-18)Class 47 - SSADL Ridden (19-23)Class 48 - SSADL Ridden (24+)